ส่วนงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา

comming soon............

เอกสาร ไฟล์
ประกาศมหาวิทยาลัย นโยบายและมาตรการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2566 download
ประกาศมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรม กยศ. ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด download
ประกาศมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา จากงบประมาณเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา download

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th