ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สานสัมพันธ์ชบาน้อยช่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
| 2023-07-21 |

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ชบาน้อยช่อใหม่ (รับน้อง ปีการศึกษา2566)  รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th