FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2563 [2020-02-12 10:52:34] เปิดรับสมัครนักเรียนสาขาการโรงแรม รุ่นที่ 30 [2020-02-11 20:24:08] ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารนวัตกรรมและเชิงกลยุทธ์ [2020-02-11 19:46:08] หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยทักษิณ [2020-02-11 18:50:22] โครงการอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [2020-01-29 11:44:49] ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลการศึกษา (education fair) [2020-01-23 19:41:27] ขอเชิญชวนเข้าสมัครโครงการ ค่ายเยาวชนศาลปกครอง ประจำปี 2563 [2020-01-23 19:37:20] กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 [2020-01-23 19:27:42] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 [2020-02-12 10:48:57] การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 [2020-02-12 10:30:56] ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ม.รังสิต [2020-02-12 10:03:25] โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3 [2020-01-23 19:31:23] ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 [2019-12-20 11:34:02] ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารและธุรการ [2019-12-16 18:07:30] เปิดรับโครงการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีพื่อการศึกษา [2019-12-16 18:06:02] ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.วงษ์ชวลิตกุล [2019-12-16 17:58:36] อ่านข่าววิจัยสัมมนาทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่งจำนวน 2 คัน [2018-03-05 16:35:26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon image runner 2530 [2018-03-05 16:32:33] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่องถ่ายเอกสาร canon รุ่น image runner 2530 [2018-02-26 17:36:52] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง [2018-02-13 11:56:45] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง stage ชั้น3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-02-09 17:43:03] การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว [2018-01-18 17:31:45] การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง [2018-01-18 17:30:29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [2018-01-08 09:50:53] อ่านข่าวอื่นๆทั้งหมด
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด
แนะนำหลักสูตร การจัดการนวัตกรรมการค้า
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
ดูวีดีโอทั้งหมด