FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญเข้าอบรม ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม [2019-05-08 11:02:25] รับสมัครผู้สนใจทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 [2019-05-08 10:43:07] เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS [2019-05-08 10:22:22] ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภทผู้มีจิตอาสา [2019-04-22 16:33:12] รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Designing for the future 5 [2019-04-08 13:33:42] ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 [2019-04-08 13:04:07] การให้บริการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา [2019-04-08 12:56:21] โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษา ม.ราชภัฏ สู่สนามสอบ ก.พ. [2019-03-28 14:16:42] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การประชุมนำเสนอวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" [2019-05-08 10:35:57] ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 15 [2019-05-08 10:31:41] ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สวนสุนันทา ครั้งที่ 6 [2019-04-29 10:40:07] ขอเชิญร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 [2019-04-08 13:24:02] ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัย ในโครงการเศษฐวิจัย ครั้งที่ 8 [2019-03-26 17:09:16] เชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคและระดับชาติครั้งที่ 10 [2019-03-20 16:59:30] มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 [2019-03-20 16:46:12] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 [2019-02-26 10:53:03] อ่านข่าววิจัยสัมมนาทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่งจำนวน 2 คัน [2018-03-05 16:35:26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon image runner 2530 [2018-03-05 16:32:33] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่องถ่ายเอกสาร canon รุ่น image runner 2530 [2018-02-26 17:36:52] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง [2018-02-13 11:56:45] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง stage ชั้น3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-02-09 17:43:03] การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว [2018-01-18 17:31:45] การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง [2018-01-18 17:30:29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [2018-01-08 09:50:53] อ่านข่าวอื่นๆทั้งหมด
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด
GSB SMEs Startup ออมสินจากเงินร้อยสู่ล้าน
การผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน(คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์)
ดูวีดีโอทั้งหมด