FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญร่วมประกวด "ปรับพฤติกรรมการเล่นมือถือ เป็นการสนุกกับการบริหารห้างออนไลน์" [2019-10-09 15:16:20] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(ป.ป.ท.)รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 [2019-10-03 11:20:58] ขอเชิญส่งบทความเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมอบรม พิราบดิจิทัล รุ่น 16 [2019-10-03 11:16:25] โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 7 [2019-09-21 18:34:50] ร่วมแข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจ UPCYCLE SOLUTIONS ประเภททีม 4-6 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท [2019-09-21 18:27:44] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 [2019-09-21 09:44:24] โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 [2019-09-19 10:04:36] ขอเชิญร่วมแข่งขัน"TCSD Cyber Securiy Competition 2019" [2019-09-18 13:43:24] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมและทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปี 2563 [2019-09-06 10:36:19] ประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 มรภ.สวนสุนันทา [2019-07-25 15:16:55] ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน [2019-07-25 15:09:57] ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 2562 [2019-06-18 09:28:15] ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน [2019-05-27 12:36:02] ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ/วารสารระดับนานาชาติ [2019-05-27 12:22:35] การประชุมนำเสนอวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล" [2019-05-08 10:35:57] ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 15 [2019-05-08 10:31:41] อ่านข่าววิจัยสัมมนาทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่งจำนวน 2 คัน [2018-03-05 16:35:26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon image runner 2530 [2018-03-05 16:32:33] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่องถ่ายเอกสาร canon รุ่น image runner 2530 [2018-02-26 17:36:52] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง [2018-02-13 11:56:45] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง stage ชั้น3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-02-09 17:43:03] การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว [2018-01-18 17:31:45] การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง [2018-01-18 17:30:29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [2018-01-08 09:50:53] อ่านข่าวอื่นๆทั้งหมด
อ่านข่าวกิจกรรมทั้งหมด
GSB SMEs Startup ออมสินจากเงินร้อยสู่ล้าน
การผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน(คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์)
ดูวีดีโอทั้งหมด