entrümpelung wien
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวด ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ ๕ [2020-09-25 16:47:13] ขอเชิญเที่ยวงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2563 [2020-08-05 10:16:56] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 [2020-07-29 14:18:54] x-tra ให้ใช้บริการจัดอบรมเรียนออนไลน์ จัดอบรมฟรี [2020-06-19 11:52:01] กปน. เปิดเวทีชวน นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์คลิปรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ [2020-06-19 11:35:35] มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 [2020-06-09 14:32:07] แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน [2020-04-10 10:25:07] ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้ [2020-04-10 10:03:24] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565 [2020-08-05 09:53:15] ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ(Flagship)ประจำปีงบประมาณ2563 [2020-08-05 09:52:35] ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [2020-04-10 10:40:19] ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [2020-04-10 10:38:47] การประชุมระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 [2020-02-12 10:48:57] การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 [2020-02-12 10:30:56] ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 ม.รังสิต [2020-02-12 10:03:25] โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 3 [2020-01-23 19:31:23] อ่านข่าววิจัยสัมมนาทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่งจำนวน 2 คัน [2018-03-05 16:35:26] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon image runner 2530 [2018-03-05 16:32:33] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมเครื่องถ่ายเอกสาร canon รุ่น image runner 2530 [2018-02-26 17:36:52] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง [2018-02-13 11:56:45] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง stage ชั้น3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-02-09 17:43:03] การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว [2018-01-18 17:31:45] การเช่าและจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง [2018-01-18 17:30:29] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ [2018-01-08 09:50:53] อ่านข่าวอื่นๆทั้งหมด
แนะนำหลักสูตร การจัดการนวัตกรรมการค้า
แนะนำคณะวิทยาการจัดการ
ดูวีดีโอทั้งหมด