ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราและมอบเข็มสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
| 2023-07-21 |

คณบดีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราและมอบเข็มสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี พ.ศ. 2566  วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th