ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
| 2023-07-21 |

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ (ปัจฉิมนิเทศ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดงานและให้โอวาสนักศึกษา พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ทำกิจกรรมเป็นคุณประโยชน์แก่คณะ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกี่ยรติจากคุณธรรมนูญ ขุนทองเพชรและคุณสุทธินันธ์ ควนวิไล วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม มาใช้ความรู้เรื่องสิทธิในการทำประกันสังคม ในช่วงบ่ายวิทยากรจาก JOB TOP GUN คุณทฤฆชนม์ สิริทวีชัย มาหใ้ความรู้เรื่องการสมัครงานและการเขียนเรซูเม่

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th