ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
| 2023-08-18 |

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th