ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรม
| 2023-08-03 |

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น อบอุ่น

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th