ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ได้โครงการสานสัมพันธ์ ชบาน้อยช่อใหม่ รุ่นที่ 2
| 2023-07-24 |

คณะวิทยาการจัดการ ได้โครงการสานสัมพันธ์ ชบาน้อยช่อใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฏาคม 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th