ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการจัดงานต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565กิจกรรมจัดเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค.2565และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2565
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดงานต้อนรับน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565กิจกรรมจัดเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค.2565และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2565 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง และ นส. ฉวีวรรณ แก้วฤดี

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th