ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการกิจกรรมบาุยศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม รับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักษาคณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th