ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

# หัวข้อ สถานที่จัด หน่วยงาน วันที่จัด
1 พิธีสมโภชและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดดินลาน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จังหวัดสงขลา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา 2565-10-28
2 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา 2565-10-12
3 งานสืบสานศิลป์บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา 2565-10-20
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่น By MGT ตลาดนัด UBI และ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2565-11-03
5 กิจกรรมที่ 1 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Coaching) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่น By MGT ตลาดนัด UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2565-11-03
6 กิจกรรมที่ 2 จัดแสดงผลิตภัณฑ์สาธิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่น By MGT ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2565-11-04
7 กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปี 2565 “ล่องเรือทอดกฐินวันลอยกระทง วัดแหลมพ้อ” พิธีสมโภชกฐิน ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2565-11-07
8 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สระน้ำบริเวณประตู 3 ฝั่ง อัฒจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา 2565-11-08
9 โครงการจัดงานแสดงดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา 2565-12-05
10 กิจกรรมรวมพลังจิตอธิษฐาน ถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน ห้องประชุมภูมิพัฒนาชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 2565-12-16
11 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กองพัฒนานักศึกษา 2565-12-20
12 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา บริเวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2565-12-26
13 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย คณะวิทยาการจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2566-01-04
14 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 7 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา บริเวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2566-01-09
15 กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2566-01-25
16 กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ตลาด UBI มรภ.สงขลา งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2566-02-09
17 พิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2566-02-14
18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรม ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ 2566-02-18
19 กิิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2566-04-03
20 กิจกรรมรดน้ำอาจารย์อาวุโสและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว สำนักศิิลปะและวัฒนธรรม ชมรมอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2566-04-10
21 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสานใจชาว วจก. ประจำปี 2566 ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ 2566-04-11
22 กิจกรรมทำบุญตกบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2566-04-28
6666

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th