ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th