ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 66
| 2023-08-03 |

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 66 มีการปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เพื่อให้บริเวณคณะวิทยาการจัดการ ดูสะอาด และเป็นการสร้างบรรยาการที่ดีในการพักระหว่างเรียนของนักศึกษา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th