ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมสานใจชาว วจก. ประจำปี 2566
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ร่วมสานใจชาว วจก. ประจำปี 2566 โดย มี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อดีตคณบดีคณะวิทยาการ อาจารย์เกษียณ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม ในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th