ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดวัฒนธรรมท้องถิ่น By MGT
| 2024-05-09 |

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตลาดนัดวัฒนธรรมท้องถิ่น By MGT ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th