ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบการก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการและมอบรางวัลอาจารย์ผู้ผลงานการสอนยอดเยี่ยมและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบการก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีอดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และใด้รับเกียรติท่านอาจารย์ วงค์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยาข้าราชการบำนาญกรมศิลปากร และ ศ.อำนวย ยัสโยธา กรรมการสภา มรภ.สงขลา มาร่วมงาน นอกจากนี้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และมอบรางวัลอาจารย์ผู้ผลงานการสอนยอดเยี่ยมและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th