แบบบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

# ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์
1 แบบบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (pdf)
2 แบบบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (word)

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th