ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา กวาด 4 รางวัล จากการประกวดผลิตคลิปTikTok สงขลาอ่อนหวาน สู่สงขลาสตรอง
| 2023-11-08 |

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา กวาด 4 รางวัลพร้อมเงินสดรวม 14,000 บาท จากการประกวดผลิตคลิปTikTok สงขลาอ่อนหวาน สู่สงขลาสตรองโดยสำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดสงขลา 
- รางวัลชนะเลิศ โดยทีม "มาตะหลวง"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยทีม "วุ่นวาย"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยทีม "2002rd Production"
- รางวัลชมเชย โดยทีม "QUEEN"

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th