ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซปังประเทศมาเลเซีย
| 2023-11-29 |

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซปังประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะประสบการณ์ด้านวิทยาการจัดการ

 

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th