ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี นำนักเรียนจำนวน 110 คน ครู 5 คน ข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ
| 2023-09-18 |

รร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี นำนักเรียนจำนวน 110 คน ครู 5 คน เดินทางมารับฟังการแนะนำหลักสูตร การรับสมัคร'67 และเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยมีทุกคณะเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะละ 10 นาที ในรูปแบบการนำเสนอ หรือจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 (ห้องประชุมวิชัย รัตนากีรณวร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเวลา 09.00 - 11.30 น. และ เวลา 11.30 - 12.00 น. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th