ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา เหมาทุกรางวัลของรายการประกวดผลิตคลิปวิดีโอ ทริปท่องเที่ยวเมืองคอหงส์ 2 วัน 1 คืน
| 2023-09-05 |

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา ส่งผลงานเข้าประกวดรายการผลิตคลิปวิดีโอ ทริปท่องเที่ยวเมืองคอหงส์ 2 วัน 1 คืน โดยผลิตในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ ว่าที่ รต.ฐานันดร ไพโรจน์
และนักศึกษานิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา เหมาทุกรางวัลของรายการประกวดไปทั้งหมดทั้ง 3 รางวัล โดยมีทีมเข้าร่วมรายการทั้งหมด 36 ทีมด้วยกัน 

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบรางวัลให้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา ที่ชนะการประกวดคลิป ทริปท่องเที่ยวเมืองคอหงส์ 2 วัน 1 คืน ทั้ง 3 รางวัล และยังมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษาทุกคนเพื่อใช้ในการสะสมผลงานและใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th