ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA สาขาการจัดการ
| 2023-08-29 |

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA สาขาการจัดการ ณ ห้องประชุมชบา 1 คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th