ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม UBI ตลาดวัฒนธรรม BY MGT
| 2023-07-24 |

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม UBI ตลาดวัฒนธรรม BY MGT  เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกม่วง 

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th