ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการโฮมรูมนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการโฮมรูมนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หัวข้อพูดคุย การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย การเก็บชั่วโมงกิจกรรม จิตสำนึกสาธารณะ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเตรียมประกวดแข่งขัน การเขียนคำร้องระบบ ORA การพ้นสภาพนักศึกษา คลีนิคพี่สอนน้อง ศูนย์ติวแก้ปัญหา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th