ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการเชิงรุก(Road Show แนะแนวหลักสูตร)
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการเชิงรุก(Road Show แนะแนวหลักสูตร) ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และ จังหวัดปัตตานี

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th