ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ
| 2023-07-21 |

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประชุมชบา 1 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th