ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการประชาสัมพันธ์คณธวิทยาการจัดการเชิงรุก(MGT Orientation) คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1
| 2023-07-21 |

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการเชิงรุก(MGT Orientation) คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th