ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

บรรยากาศโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2566
| 2023-07-21 |

บรรยากาศโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th