ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ดร.นัยนา โง้วศิริ ประธานหลักสูตร กจ.บ. (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการมัคคุเทศก์น้อย หาดใหญ่
| 2023-07-21 |

ดร.นัยนา โง้วศิริ ประธานหลักสูตร กจ.บ. (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) ได้รับเชิญจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เป็นวิทยากรในโครงการมัคคุเทศก์น้อย หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ในเขตพื้นที่เทศาลนครหาดใหญ่โดยมีนักศึกษาชั้นปี 3 และ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการในฐานะการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในงานด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th