ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นำผู้แทนชุมชนเทศบาลตำบลโคกม่วง ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วม
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ นำผู้แทนชุมชนเทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs สู่ชุมชนต้นแบบ ณ โรงแรมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th