ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ร่วมพัฒนายกร่างแนวคิดหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาการจัดการการ
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย ศ.ดร.อำนวย ยัสโยธา ดร.ไพโรจน์ ชัยจิระธิกุล และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพัฒนายกร่างแนวคิดหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก สาขาการจัดการ ณ ประชุมชบากระจก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th