ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมเปิดบ้านสทิงพระวิชาการประจำปีการศึกษา 2565
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในกิจกรรมเปิดบ้านสทิงพระวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th