ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา มรภ.แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
| 2023-07-21 |

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย นางณัฐรัชต์ ธนศักย์ชนน หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา มรภ.แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระชับเครือข่ายและขับเคลื่อนการจัดตั้งสมาคมสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา แห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th