ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลสายฟ้าน้อย 65 การประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ-โทรทัศน์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
| 2023-07-21 |

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 56 เรื่อง ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 43 เรื่อง 16 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 13 เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา สามารถเข้ารอบสุดท้ายและคว้ารางวัลมาได้ดังนี้

1.รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น ผลงานเรื่อง “ควายน้ำทะเลน้อย มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย” โดยทีม GKNP ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 20,000 บาท และมีผลงานเรื่อง “ วิถีชาวเลเมืองลุงจับกุ้งสามน้ำ” ได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย

2.รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ผลงานเรื่อง “บาคาร่า เกมพนันออนไลน์” ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 ส่วนอีกสองผลงาน เรื่อง “วิกฤตการณ์ราคายาเสพติด ถูกกว่าข้าวกล่อง” และ “Social Addiction โรคเสพติดโซเชียล” ได้รับประกาศเกียรติบัตรผลงานเข้ารอบสุดท้าย

ด้านรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น *ไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น และไม่มีผลเรื่องใดได้รับรางวัลชมเชย แต่มีผลงานของนักศึกษามรภ.สงขลา 3 เรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและได้รับคำชื่มจากทางคณะกรรมการได้แก่ ผลงานเรื่อง “นกปากห่าง ตัวแปรใหม่แห่งระบบนิเวศ” , เรื่อง “เต่าหกเหลืองสัตว์มหัศจรรย์ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ” , และ ชุมชนต้นแบบ ‘อ่างทองปลอดขยะ’ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย แต่คณะกรรมการตัดสิน ได้แสดงความชื่นชมในความตั้งใจของนักศึกษาผู้ผลิตผลงานที่ให้ความสนใจและตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและชุมชน

โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และอาจารย์ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th