ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ Langkawi Research Center
| 2023-07-21 |

คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ Langkawi Research Center

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th