ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมออกบูธรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในงาน SKRU OPENHOUSE
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมออกบูธรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบโควต้า Portfolio คณะ ในงาน SKRU OPENHOUSE ณ หอประชุมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประสิทธิ รุ่งเรือง เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th