ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

รับฟังนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และแนวทางความร่วมมือ
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ LUI HIU ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบท่าน รองศาสตราจารย์.ดร. ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ. คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และรับฟังนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และแนวทางความร่วมมือในการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่ 3 ให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยลัยฯ โดยมีคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับและประสานงานในการเข้าพบ ในเบื้องต้น สถาบันขงจื้อยินดีจัดโครงการอบรมวัฒนธรรมจีนให้แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ในช่วงเดือนมกราคม 2566

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th