ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด จัดกิจจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการธุรกิจออนไลน์
| 2023-07-21 |

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดกิจจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเขียนแผนธุรกิจ โดยมี อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดเป็นอาจารย์ผู้สอน

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th