ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานสำนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายบุคลากร
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่ ๙ พย ๒๕๖๕ คณบดี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานสำนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายบุคลากรระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ท่านคณบดี ดร.กัณตภณ มะหะหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th