ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่น By MGT
| 2023-07-24 |

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่น By MGT ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ให้การต้อนรับ โดยในงานมีการออกร้านจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ มีการเสวนา และการสาธิตการผลิตสินค้า

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th