ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สถาบันขงจื้อ เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ
| 2023-07-21 |

เมื่อวันที่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. หลิว ฮุ่ย ผอ.สถาบันขงจื้อ ม.สงขลาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการคณะฯและร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาในอนาคตเพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาจีนให้นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดี ร่วมกับกรรมการบริหารคณะและรองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.จิราภรณ์ ทองบุญยัง ร่วมให้การต้อนรับ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th