ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

เปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร
| 2023-07-21 |

มื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ดร.ประสิทธิ์ รุ่งเรืิอง รองคณบดี อาจารย์ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร รองคณบดี อาจารย์จิราภรณ์ ทองบุญยัง รองคณบดี และ นางณัฐรัชต์ ธนศักย์ชนน หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมในพิธีเปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร "APEC พร้อม ไทยพร้อม" สร้างการรับรู้สู่ประชาชนพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ณ อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 และ อาจารย์พิเชษฐ์ จันทร์ทวี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th