ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ประทานกองทุนดร.อรัญ ธรรมโน ให้โอวาทนักศึกษา
| 2023-07-21 |

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ผศ.จำแลง แสงจันทร์ อดีตคณบดี ประธานกองทุน ดร.อรัญ ธรรมโน เข้าพบนักศึกษาและกล่าวให้โอวาท นักศึกษาที่ได้รับทุนอาหารกลางวัน โดยมี ผศ ดร. ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th