ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว Responsible Tourism Quiz Professional
| 2023-07-21 |

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 นายอัฟฎ็อล ราโอบ นางสาวเบญจวรรณ คงเต็ม นางสาวฐานิสสา ศรีแก้ว และ นางสาวจินดารัตน์ สุวรรณนะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว Responsible Tourism Quiz Professional โครงการ RUTS TOURISM FESTIVAL 2022จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาการท่อเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ และ อ.ธัญวรัตน์ ตันวานิช เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th