ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักคิดธุรกิจยุคใหม่ อนุรักษ์สินค้าพื้นบ้านไทย (otop) กิจกรรมที่ 6 จำหน่ายผลิตภัณฑ์/อาหารพื้นบ้าน (ธุรกิจจำลอง)
| 2023-07-21 |

หลักสูตรการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักคิดธุรกิจยุคใหม่ อนุรักษ์สินค้าพื้นบ้านไทย (otop) กิจกรรมที่ 6 จำหน่ายผลิตภัณฑ์/อาหารพื้นบ้าน (ธุรกิจจำลอง) ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในงานมีการออกร้านจำหนายสินค้าของนักศึกษาสาขาวิชาการบัณชี ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจร่วมซื้อสินค้าอย่างคึกคัก

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th