ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการราชภัฏวิชาการ และskru open house ประจำปี 2566
| 2023-12-24 |

บรรยากาศโครงการราชภัฏวิชาการ และskru open house ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th