ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
| 2023-11-29 |

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th