ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษา Roadshow
| 2023-11-29 |

วันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th