ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย Mercu Buana Indinesia
| 2024-04-25 |

เมือวันที่ 30 มกราคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย Mercu Buana Indinesia

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th