ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

เมือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับตัวแทนผู้บริหาร University Malasia The list of participants
| 2024-04-25 |

เมือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับตัวแทนผู้บริหาร University Malasia The list of participants confirm to come
1. AP. Dr. Mohamed Nor Azhari Azman (UPSI)
2. Dr. Lily Muliana Mustafa (Management and Science University)
3. Mr. Anuar Shaari (Sungai Siput Community College)
4. AP. Dr. Ramadhansyah Putra Jaya (Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah)เพื่อขอพูดคุยกันเรื่องความร่วมมือในอนาคต

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th